• info@FathiGroup.com
  • تماس با ما: 07633514781
  • بندرعباس،بلوار پاسداران،نبش کوچه مالک اشتر 24

فرصت های سرمایه گذاری

گروه بازرگانی فتحی جهت ایجاد ارتباطی سالم و موثر بین تولید کننده گان و سایر فعالان بخش اقتصادی و همچنین ارایه راه کار ها و پیشنهادات ویژه به منظور استفاده از فرصت های سرمایه گزاری به ان دسته از هموطنانی که اشتیاق به فعالیت در حوزه صادرات و واردات دارند به زودی راه اندازی میکند ..