• info@FathiGroup.com
  • تماس با ما: 07633514781
  • بندرعباس،بلوار پاسداران،نبش کوچه مالک اشتر 24

صادرات کالا

صادرات

انواع صادرات :

  1. صادرات قطعی :به رویه گفته می شود که کالا جهت عرضه و فروش در سایر مقاصد از مکتوب خارج می شود.
  2. صادرات موقت (خروج موقت):خروج کالا به منظور تعمیر یا هر گونه استفاده و بازگشت آن بهد از اتمام زمان خروج صادرات موقت اطلاق می گردد.
  3. صادرات مجدد (برگشتی) یا کالایی اطلاق می شود که قبلا به کشور واردات قطعی یا موقت شده اند و اکنون خارج می شود.

صادرات یکی از ارکان مهم اقتصادی هر کشور است .کشور ما تا چندی پیش تمرکز اصلی و فعالیت های عمده ای در صادرات محصولات نفتی را داشت اما با وجود آمدن مشکلات مهمی از جمله تحریم های نفتی کشور ،مسئولین توجه و دقت بیشتری در تسهیلات و روان سازی صادرات غیر نفتی کردند.

بازرگان ماباید دقت بیشتری داشته باشند، جامعه بین المللی با وجود فضای مجازی و فناوری اطلاعات بسیار کوچک و قابل دسترسی است همان گونه که می توان به سرعت رشد در جهان مطرح شد، به همان اندازه خطر خارج شدن از مارکت جهانی برای کالاهای بی کیفیت و بازرگانان که خواب یک شبه به مقصد رسیدن را دارند ،نیز هست .بهترین و مطمئن ترین راه رسیدن به مارکت جهانی توجه به کیفیت بسته بندی و قطعات مناسب می باشد.