• info@FathiGroup.com
  • تماس با ما: 07633514781
  • بندرعباس،بلوار پاسداران،نبش کوچه مالک اشتر 24

ترخیص کالا

هرچند شما با نازلترین قیمت ها اقدام به خرید کالا کرده باشید و با بهترین برنامه ریزهای ماهر و کاری اقدام به واردات یک کالا کرده باشید این درنهایت تجربه یک ترخیص سریع و مطمئن و کم هزینه نیست که بتوان رقابت را دربین سایر همکاران شما فراهم می کند. یعنی اگر با کوچکترین مشاوره واشتباه باعث ایستایی کالای شما درگمرکات شود .بهای تمام شده ی کالای شما افزایش می یابد که توان رقابت را یگیرد. گروه بازرگانی فتحی با انگیزه و اراده قدم به قدم همراه شماست تا طعم شیرین یک تجارت را به شما هدیه کند. ما باتکیه به دانش و تجربه و صداقت و با شعار به روز باش پیروز باش آماده همکاریبا شما هستیم .